12. Orixe Saria 2009

2009-03-14 Donostia
Xii. Orixe saria: finala

2009-03-06 Donostia
Xii. Orixe saria: kanporaketa

2009-02-27 Donostia
Xii. Orixe saria: kanporaketa

2009-02-20 Donostia
Xii. Orixe saria: kanporaketa