Kontxako bandera. Jon Maia

Alkiza (Gipuzkoa) 2013-09-06