Zortziko handia. Txaber Altube-Lurdes Ondaro

Orio (Gipuzkoa) 2015-06-27