Tomasita Quiala. Pie Forzado ariketa.

Donostia (Gipuzkoa) 2018-10-14