Asto zahar batekin.

Asteasu (Gipuzkoa) 2019-05-17

Mikela eta Joxepa Iñaxi.
2019-05-17 Asteasu

Aitak semeari.
2019-05-17 Asteasu

Pellok egin omen du
2019-05-17 Asteasu

Txuringaiko errota.
2019-05-17 Asteasu

Azpeitiko premiyua
2019-05-17 Asteasu