Nola pertzibitzen du bertsolaritza Nafarroako gizarteak?