"Ez deno ezagutzen euskara hizkuntza ofizial bezala, urratsak beti tipi izanen dira"