Telefono-kabina. Iturriaga

Galdakao (Bizkaia) 2011-12-23