Tranpan. Bartra eta Soto

Donostia (Gipuzkoa) 2012-01-28