Hitza igaro. Lujanbio, Solozabal, Abarkas, Soto, Egaña eta Iturriaga

Gasteiz (Araba) 2012-04-19