Izar azpian zerua dago

Izar azpian zerua dago / Izarapean
Amodiozkoa Ikusi BDBn