Zortziko txikia. Oihana Bartra-Etxahun Lekue

Bilbo (Bizkaia) 2014-12-20