Lehen 564 taupada ziren; orain aldiz, gutxiago

Senpere (Lapurdi) 2020-02-09