Hitza: Mezua. Kattalin Lizarraga.

Iruñea (Nafarroa) 2024-04-26

Doinua: Antton eta Maria I