Hitza: Iraina. Antton Ziriza.

Iruñea (Nafarroa) 2024-04-26

Doinua: Antton eta Maria I