Nafarroako bertsolari mapa, eta horrek transmisio politikarekin duen harremana