Erreguetan ari nintzela

Erreguetan ari nintzela
Amodiozkoa Ikusi BDBn